Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын ИТХурал

Тэргүүлэгчдийн тогтоол 2019

2019-01-24 17:18

2019-01-24 17:18
2. Ажлын төлөвлөгөө батлах тухай

3. Иргэний танхимын 2019 оны ажлын төлөвлөгөө батлах тухай

4. Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

5. Салбар зөвлөл байгуулах тухай

6. Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах иргэдийн нэрсийг батлах тухай


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд